Обменете еврото, доларите и златото, които държите под вашите възглавници в лири в нашите банки. Това е вътрешна и национална борба