Бранихме се, докато имахме сили, не искам да обвинявам никого, но с 10 души бе трудно