Крайният резултат, както аз го виждам, е че в рамките на една година, ще сме способни да влезем едновременно в тясното сътрудничество в рамките на банковия съюз и на ERM

Владислав Горанов, 5 месеца
Горанов: България ще кандидатства и за еврозоната, и за банковия съюз