За последното десетилетие стокообменът между Великобритания и България се е удвоил до 1,2 милиарда евро на годишна база. Без споразумение след Брекзит, българският износ за Обединеното кралство, равняващ се на 500 милиона евро, е застрашен. В наш интерес е тази икономическа връзка да се запази поне на днешните нива

Момчил Неков, 6 месеца
(OT) Момчил Неков: За българския бизнес е важно да запази икономическата връзка с Великобритания ...