Тези цени не могат да се сравняват с оградата, построена по времето на Пламен Орешарски. Тогава оградата бе построена само на равни участъци, където имаше и вече построен път