Без Израел Европа и европейската цивилизация биха били в по-голяма опасност от надигащия се радикализъм и религиозен фундаментализъм в Близкия изток

Бойко Борисов, 4 месеца
Бойко Борисов участва в Глобалната конференция на Американския еврейски конгрес в Ерусалим