Тъжно е, че точно на рождения ден на Кудоглу те изгоряха

Асен Асенов, година
Архитекти искат посегалелството срещу паметници на културата да се криминализира