Ако не се мисли за природата заради климатичните промени, човечеството ще има проблем с оцеляването

Христо Пимпирев, година
Проф. Пимпирев: Ако не помислим за природата, човечеството ще има проблеми с оцеляването