Продължавам да чувам призиви, че трябва да свикам предсрочни избори, както ми позволява конституцията при определени обстоятелства

Милош Земан, 4 месеца
Земан отхвърли призивите за предсрочни избори