Препоръчваме да започнат коалиционни преговори с цел създаване на стабилно правителство