Вот на недоверие няма да разклати стабилността в държавата. Разбира се, ние ще направим съответната защита на всичко което смятаме, че е безпочвено

Цветан Цветанов, 3 месеца
Цветанов: Вот на недоверие няма да разклати сигурността в държаватаЦветан Цветанов, месец
Цветанов: 100-те милиона за полицаите ще ги мотивират да работят по-съвестно