Европейският съюз е и ще остане най-надеждния партньор на страните от Западните Балкани