След като съдийската колегия е решила да го предложи на пленума, откъде накъде аз и колегите ми прокурори ще блокираме едно решение на съдийската колегия?

Сотир Цацаров, 2 месеца
Панов и Цацаров се сдърпаха за три бройки съдии и цяла Полша