Разделили сме закона на три части - за пътищата, превозните средства и за водачите, за да може всяко министерство да поеме своята отговорност

Валентин Радев, 3 месеца
Новите закони за движение по пътищата предизвикаха разпалени дискусии в Бургас