Разделили сме закона на три части - за пътищата, превозните средства и за водачите, за да може всяко министерство да поеме своята отговорност

Валентин Радев, 16 дни
Новите закони за движение по пътищата предизвикаха разпалени дискусии в Бургас