Огромна част от тази махала всъщност са пришълци от Стара Загора, Пазарджик и от Хасковско. В момента те нарушават и други закони с това, че пребивават не там, където трябва да бъдат и че нямат регистрация

Валери Симеонов, 10 месеца
Валери Симеонов е сигурен, че скоро ще се събарят ромски къщи в Асеновград



Валери Симеонов, 24 дни
Промени в закона за водите: Общините имат три месеца да решат кои язовири да прехвърлят...