Мислете винаги, че този град ви е дал пътеката, по която вървите. Никога не забравяйте Русе

Игнат Канев, месец
(BO) Дарителят Игнат Канев отличи със стипендии четирима студенти на Русенския университет