Мандат няма. Той каза, че от година и половина не живее там (в Испания – бел.ред.) и няма как в такъв случай да бъде почетен консул