Беше абсолютна изненада. Никой не знаеше за неговото съществуване. Ние знаем, че когато се остави едно знаме там, след цялата зима – няколко месеца, вече няма да го има. Но след като явно е намерено в ледена пукнатина, там се е съхранило

Христо Пимпирев, 3 месеца
НИМ получи българско знаме, вяло се на Антарктида през 1988 г.