Гарантирам, че Русия не е извършвала никакво почистване на това място