Европейските географски означения са символ за качество и биват разпознати на все повече места. От вече над 3 години работя активно по популяризиране на схемите на географските означения в България и в Европа

Момчил Неков, 2 месеца
(OT) Момчил Неков подкрепя опростяване на правилата за използване на географските означения