Ние искаме да минем от социализъм към капитализъм, но всички да са сити и щастливи. Не става

Красимир Дачев, 2 месеца
Предприемач: Високи доходи - когато започнем да работим!