Въпросът е много актуален и е един от най-важните, пред които е изправена българската енергетика към настоящия момент. Обсъждаме различни варианти. Не изключваме нито един. Темата е пряко свързана с енергийната сигурност на страната, съответно с националната ни сигурност

Теменужка Петкова, 11 дни
Обсъжда се вариант за обединяване на АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица изток“ 2