Теоретично е възможно при определени параметри - ако в Германия въведат 90% данък общ доход, а събраното се трансферира към България

Трайчо Трайков, месец
Трайчо Трайков: Привържениците на "Белене" или не разбират, или са финансово мотивираниТрайчо Трайков, месец
София прехвърли на БНБ отговорността за сделката за Общинска банка
Трайчо Трайков, месец
София прехвърли на БНБ отговорността за сделката за Общинска банка
Трайчо Трайков, месец
БАН получи разрешение да публикува докладите си за АЕЦ "Белене"