Нашите усилия са Търговище да се интегрира успешно в процеса на преодоляване на разстояния: географски, икономически, социални, културни, които днес вече не са различия, които разделят, а фактор за обединение във взаимен интерес и развитие. Това е и наш, на Община Търговище, ангажимент, разбиране и целенасочена политика - на търсене и намиране на съмишленици, каквито, убеден съм, сте всички Вие

Дарин Димитров, 6 месеца
(BO) Четири чуждестранни делегации пристигнаха в Търговище за Деня на градаДарин Димитров, месец
(BO) Търговище подписа протокол за намерение за побратимяване с китайския град Хъби
Дарин Димитров, 3 месеца
(BO) Побратимените градове Търговище и Котбус ще използват европейското финансиране за ...