Радваме се, че отново сме в Пловдив и ще играем при отлични условия

Тодор Енев, 4 месеца
Тодор Енев: В Пловдив ще играем при отлични условия