Пловдив е новатор и единствената община в страната, която въвежда Монтесори педагогиката в общинските детски градини

Иван Тотев, 6 месеца
(BO) Шеста детска градина в Пловдив работи по педагогиката на Мария Монтесори