Пловдив е новатор и единствената община в страната, която въвежда Монтесори педагогиката в общинските детски градини

Иван Тотев, 10 месеца
(BO) Шеста детска градина в Пловдив работи по педагогиката на Мария МонтесориИван Тотев, 2 месеца
Удължават строителството на стадион „Христо Ботев“ с 2 години