За първи път орган на публичната власт е осъден да плаща хипотетични суми за извършване на хипотетични дейности, без да ги е възлагал, без да е уведомяван за тях и без да е приемал тяхното извършване

Петър Паунов, година
(BO) Общината в Кюстендил е осъдена за неоснователно забогатяване за извършени дейности, които тя...Петър Паунов, 3 месеца
(BO) Създадена е организация по отношение на безстопанствените коне по пътищата в Кюсте...