Най-остро те поставиха пред нас въпроса за кадрите. Особено в малките отдалечени места и общински болници. Нашето предложение е държавата да плаща стипендии и след това завършилите медицина да са задължени да работят 5 години в България. Но пък от тяхна страна дойде друго интересно предложение, което д-р Фотев сигурно ще сподели. Аз няма да го казвам - една от темите, които обсъждахме, беше острата нужда от кадри, защото, каквото и да се направи в здравеопазването, като няма лекари и медицински сестри, въпросът остава

Корнелия Нинова, 14 дни
Нинова: До година общинските болници ще са без лекари