Радваме се на активността на хората. В тези нелеки времена, всеки жест на човеколюбие заслужава адмирации

Преслава, 11 дни
(BO) Търговищенци събраха над два тона помощи за приюта на отец Иван в Нови хан