Това, което правим на Западните Балкани, цели мир. Но за да има мир, трябва да имаме силни въоръжени сили и да кооперираме държавите от Западните Балкани към нас

Бойко Борисов, 6 месеца
Борисов се обяви за тясна специализация в НАТО