Ще могат децата на Кюстендил, със засилен акцент върху православното обучение, да могат тук да се черкуват и да се обучават

Петър Паунов, 8 месеца
Православна детска градина правят в Кюстендил