Ще могат децата на Кюстендил, със засилен акцент върху православното обучение, да могат тук да се черкуват и да се обучават

Петър Паунов, година
Православна детска градина правят в КюстендилПетър Паунов, 4 месеца
(BO) Създадена е организация по отношение на безстопанствените коне по пътищата в Кюсте...