Историята на спасяването на българските евреи е част от общата ни история, която ние не трябва да забравяме и трябва да предадем на децата си

Бойко Борисов, 4 месеца
Бойко Борисов участва в Глобалната конференция на Американския еврейски конгрес в Ерусалим