Пет западнобалкански държави и техните високопоставени представители присъстваха тук, на срещата в София. Имаше близо 700 китайски високопоставени представители, от които 500 бяха от бизнеса и 200 – представители на китайската държава, които придружаваха премиера Ли Къцян в София

Николай Кръстев, 4 месеца
Форумът 16+1: Ще раздели ли Китай Европа на Западна и Източна?