Помагайте ни, защото, ако ние на Балканите не си помогнем сами, то и Господ няма да ни помогне