За една година ние ще можем да влезем едновременно в близко сътрудничество с банковия съюз и с ERMII. Ние разчитаме на твърди уверения от нащите партньори, че няма да започнем една безкрайна игра

Владислав Горанов, 5 месеца
България обявява курс към банковия съюз