Колкото повече доходите на облаганото лице растат над максималния осигурителен доход, толкова повече делът на данъчните и осигурителни вноски клони към 10%. Общото облагане на хората с високи доходи клони към 10%, а на тези с работна заплата под максималния осигурителен доход данъчната и осигурителната тежест е 42.7%

Иван Костов, 2 месеца
Иван Костов и КНСБ призоваха за ревизия на плоския данък