За мен беше проведена една безпрецедентна спасителна акция. Испанската лекарка с украински произход Ирена Ткачук, която работи на испанската база, съседна на нашата, не чакаше до сутринта. а веднага премина планинския баир с тежка чанта и електрокардиограф

Христо Пимпирев, 2 години
Проф. Пимпирев: Вливаха ми антибиотик за 800 евро, не ми взеха нито стотинкаХристо Пимпирев, година
Проф. Пимпирев: Ако не помислим за природата, човечеството ще има проблеми с оцеляването