С плюс или с минус трима съдии било в единия или в другия (върховен) съд, или Върховната касационна прокуратура, едва ли ще решим проблема на малка България и на големия брой съдии