Процедурите, свързани с етичния кодекс, са строго поверителни