На всеки три години ще се обновява половината от състава (на КЕВР - бел. авт.) без председателя

Делян Добрев, 7 месеца
Започна процедурата по обновяване на състава на КЕВР