Това няма да е нито морално, нито политически честно