Какво правим с чувствителни сектори, като овцевъдството в Европа?

Момчил Неков, 13 дни
(OT) Момчил Неков: В новата ОСП трябва да има директни плащания за опрашване, финансово подпомага...