Ние сами не можем да доставим толкова агнета, колкото те желаят, но заедно с останалите държави от Балканите, това би било реалистично. При добра координация бихме могли да сме конкуренция на Австралия и други държави

Бойко Борисов, месец
От агента и футбол до изкуствен интелект – какво договаря Борисов в Емиратите