Но тези трансатлантически отношения също така трябва да могат да се справят с различия в мнението