Прекланяме се пред труда на реставраторите и всички, които са допринесли за възобновяването на този свят храм. Всички те са в мислите ни и молитвите ни, защото това е свято дело за прославянето на Божието име сред човеците. Нека всемилостивият Бог бди над всички нас. Честит и благословен празник! За много и благословени години

Патриарх Неофит, 9 месеца
Патриархът: Прекланяме се пред реставраторите и допринеслите за възобновяването на храма