Увериха ме, че няма никакви, към момента на провеждане на срещата, индикации за проблеми в дружеството. С изключение на обичайните, свързани с процедурите по обществените поръчки за новите мотриси и ремонта на подвижния състав, и по-точно различните процедури по обжалване

Росен Желязков, 12 дни
Вихрушка от скандали и оставки в ръководството на БДЖ