Престъпления извършват и християни, мюсюлмани, българи, роми, и турци, и всякакви, навсякъде. Жандармерията е там. Вътрешният министър ми докладва, че е взел всички мерки

Бойко Борисов, 10 дни
Призив за промяна изпрати Виктория Маринова в последния й път