Страната ни прави изключително важна стъпка. В момента променящата се среда за сигурност в цяла Европа доведе до сериозна промяна в законодателството, свързано с вероизповеданията и начина на финансирането им