Ангажиментите, които ще бъдат поети към нас, трябва да бъдат категорични, за да не влизаме в безкрайна игра

Владислав Горанов, 5 месеца
Горанов: България ще кандидатства и за еврозоната, и за банковия съюз