Радвам се, че този ремонт се случва и в Пловдив ще запазим още един паметник на културата

Менда Стоянова, година
Менда Стоянова притеснена, че стана "доктор хонорис кауза" на музикална академия